Uvjeti korištenja

Na pristup i korištenje internet stranice http://hdprek.hlz.hr primjenjuju se ovi uvjeti korištenja. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove uvjete korištenja pročitali, razumijeli i da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove uvjete korištenja, ne koristite stranicu. HDPREK pridržava pravo revidirati uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup ovoj stranice bez prethodne obavijesti.

Uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici.

Na ovu internet stranicu te uvjete korištenja primijenjivati će se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ove internet stranice suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

Autorska prava

Portal http://hdprek.hlz.hr je vlasništvo HDPREK-a. Svi podaci, slike, informacije, oznake tvrtki, loga tvrtki, tekstovi i programi podliježu zakonu o autorskim pravima te je korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno isključivo u svrhu informiranja. Promjena, obrada i korištenje u medijima svih vrsta od strane trećega je dopuštena isključivo uz pismeno dopuštenje HDPREK-a.

Linkovi

Portal http://hdprek.hlz.hr sadrži linkove na ostale web stranice ili izvore. HDPREK ne odgovara za tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, niti odgovara za sadržaj koji je putem njih dostupan - mogućnost korištenja ili točnost sadržaja. Linkove koristite na vlastitu odgovornost.

Ograničenje odgovornosti

Ova internet stranica sadrži informacije i treće strane. HDPREK će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj internet stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internet stranice http://hdprek.hlz.hr i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran - da će internet stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internet stranice na svoju vlastitu odgovornost.

HDPREK, HLZ
Sjedište - Zagreb, Šubićeva 9, Adresa društva - Klinička bolnica "Dubrava", Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb
OIB - 60192951611
Poslovna banka - Zagrebačka banka d.d.
Broj računa - 2360000-1101214818

Fax - +385 (0)1 286 36 95, +385 (0)1 290 24 51

HDPREK NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNO IKOME ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU OD UPOTREBE OVE WEB STRANICE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK DOBITI, PREKID U RADU, GUBITAK PODATAKA NA VAŠIM SISTEMIMA ZA OBRADU PODATAKA ILI DRUGAČIJE, ČAK I KAD SMO IZRIJEKOM OBAVIJEŠTENI O TAKVIM ŠTETAMA. PRIHVAĆANJE OGRANIČENJA NAŠE ODGOVORNOSTI NUŽAN JE PREDUVIJET KORIŠTENJA OVIH WEB STRANICA I WEB USLUGA.