Prof.dr.sc. Rado Žic, dr.med., specijalist opće i plastične kirurgije

  • Naziv ustanove KB Dubrava, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
  • Adresa ustanove Av. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
  • Kontakt telefon +385 (0)1 290 25 69
  • Mail adresa rado.zic@zg.htnet.hr
  • Internet adresa http://kbd.hr

• Curriculum vitaePovratak na Naslovnicu