Dr.sc. Franjo Rudman, dr.med., specijalist opće i plastične kirurgije

 • Naziv ustanove Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KB Dubrava
 • Adresa ustanove Av. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
 • Kontakt telefon +385 (0)1 290 38 31
 • Mail adresa frudman@dr.com
 • Internet adresa http://kbd.hr

• Curriculum vitaePovratak na Naslovnicu

 • Rođen 1973. godine u Zagrebu.
 • Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1997.
 • Specijalizaciju iz opće kirurgije završio na Klinici za kirurgiju KB „Dubrava“ 2005. godine.
 • Užu specijalizaciju iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije završio 2008 godine na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB „Dubrava“.
 • Doktorski poslijediplomski studij "Biomedicina i zdravstvo" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pohađao od 2000. do 2003. godine.
 • U srpnju 2010. godine obranio disertaciju s naslovom "Omjer debljine melanoma i debljine kože kao prognostički pokazatelj metastaze u sentinel limfnom čvoru".
 • Aktivno sudjelovao na brojnim domaćim i inozemnim skupovima.
 • Aktivno sudjelovao u organizaciji tečajeva, simpozija, kongresa.
 • Objavio 3 rada u časopisima indeksiranim u Current Contentsu, 2 radova u drugim indeksiranim časopisima, 3 poglavlja u knjigama.
 • Član od 1997. godine Hrvatskog liječničkog zbora, od 2000. godine Hrvatskog kirurškog društva., od 2006. godine Hrvatskog društva plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije.