Edukacija

Dragi članovi CSPRAS-a, s ponosom Vam želimo predstaviti novi projekt kontinuirane medicinske edukacije na novoj web stranici društva koja je u nastajanju već neko vrijeme i konačno je realizirana uz pomoć vrijednih specijalizanata i administracije HDPREK-a. Svrha joj je educirati specijalizante plastične kirurgije kao i upotpuniti postojeća znanja sadašnjih specijalista najnovijim informacijama. Putem web stranice imat ćete pristup edukacijskom modulu označenim crvenim slovima pri vrhu glavne stranice ili odlaskom direktno na internet adresu:

Edukacija: http://hdprek.hlz.hr/index.php/education


Edukacijski modul sadrži četiri bloka koji su ukratko opisani kroz slijedeće točke:

1. Predavanja iz plastične kirurgije: Ovdje su uključeni protokoli, tekstovi dostupni za javnost i Power Point prezentacije specijalizanata koje su korištene prilikom kliničkih sastanaka u njihovim matičnim bolnicama. Svaka prezentacija će biti pohranjena u PDF obliku sa vodenim žigom HDPREK kako bi se izbjegla neautorizirana upotreba istih. Svrha ovog bloka je učiniti informacije dostupnima svim članovima društva koji su ulogirani koji će, također, moći započeti otvorenu diskusiju o različitim temama, a konstruktivni komentari su dobro došli od strane specijalista kao i što više pitanja o temi od strane specijalizanata I specijalista.

2. Linkovi za online edukaciju: Internet linkovi će biti dostupni za online edukaciju, časopise iz područja plastične kirurgije, kirurgije šake i estetike. Također želimo kreirati široku bazu podataka o mjestima gdje specijalizanti i mladi specijalisti mogu organizirati kratke posjete, duže obilaske te trenirati u različitim centrima širom svijeta.

3. Članak mjeseca: Ova nova inicijativa se odnosi na mjesečnu diskusiju o jednom ili dva članka publicirana u renomiranim časopisima iz naše specijalnosti koje će odabrati specijalizant. On će komentirati njegovu relevantnost i da li je dobro napisan te da li su objavljeni podaci adekvatni ili ne. Ukratko, ovo se odnosi na kritički osvrt članka, ne na sažetak članka. Reference će biti dostupne za članove društva kako bi ih mogli pročitati i dati svoje mišljenje o članku u konstruktivnom smislu. Na taj način će specijalizanti moći naučiti ne samo o tome što je objavljeno već i o kvaliteti objavljenog.

4. Bibliografija: Nakon što otvorite web stranicu moći ćete uputiti zahtjev administratorskom timu za članak koji vas interesira iz glavnih časopisa plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije. Važno je navesti točan naslov članka, datum objavljivanja I glavnog autora. Ako je moguće, mi ćemo vam poslati zatraženo na vaš osobni email u roku od nekoliko dana.Nadamo se da će vam ovaj novi modul biti dobra inicijativa u smislu profesionalnog napredovanja, potpore, konzultiranja i komunikacije unutar HDPREK-a i očekujemo suradnju od strane svih članova društva sa plemenitim osjećajem za širenjem znanja.

Srdačno Vaši,

Zlatko Vlajčić, dr. med.
Jose Varas, dr. med.

Administratori HDPREK web stranice

Rezultati HDPREK ankete o kvaliteti edkukacije u RH specijalizanata i mladih specijalista plastične kirurgije: https://es.surveymonkey.com/results/SM-RNR9VY6L/