#

9. Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem

Teme

1. Mastopeksija i povećanje dojke
2. Estetska kirurgija lica i revizijske rinoplastike
3. Postbarijatrijska estetska kirurgija
4. Rekonstrukcija dojke
5. Rekonstrukcija donjeg ekstremiteta
6. Dječja kirurgija šake
7. Kronične rane
8. Opekline
9. Slobodne teme

 

Pozvani predavači

Uroš Ahčan, Slovenija
Zoran Arnež, Slovenija
Andrej Banič, Švicarska
Miodrag Colić, Srbija
Ivo Džepina, Hrvatska
Mićo Đuričić, Srbija
Guenter Germann, Njemačka
Janis Gilis, Latvija
Mislav Gjurić, Hrvatska
Siniša Glumičić, Hrvatska
Vasyl Khrapach, Ukrajina
Patrick Mallucci, Velika Britanija
Federico Mayo, Španjolska
Milomir Ninković, Njemačka
Marijan Novaković, Srbija
Neven Olivari, Njemačka
Pietro Palma, Italija
Gil Peretz, Izrael
Mark Pickford, Velika Britanija
Franc Planinšek, Slovenija
Drago Prgomet, Hrvatska
Dirk Richter, Njemačka
Cemal Senyuva, Turska
Zdenko Stanec, Hrvatska
Nenad Stepić, Srbija
Alexis Verpaelle, Belgija
Mario Zambelli, Hrvatska
Rado Žic, Hrvatska

 

Znanstveni program

Kongres će se odvijati u obliku usmenih izlaganja, radionica i postera.
Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski (bez simultanog prevođenja).