#

Sastanak specijalizanata 09.11.2013., izvještaj

Sastanak specijalizanata 09.11.2013., izvještaj

U subotu 2.11.2013 na klinici Rebro održan je treći sastanak specijalizanata i mladih specijalista HDPREK-a.
Planirano predavanje rekonstrukcije vulve i vagine prof. Mijatovića održala je dr. Smuđ.

  • Dr. Selmani predstavio je North East tečaj režnjeva u New Castle-u kojem je prisustvovao u 9 mj. ove godine.
  • Dr. Varas upoznao nas je sa edukacijskim modelom specijalizanata dječije kirurgije u Čileu.
  • Pokrenuta je rasprava o financiranju edukacije specijalizanata i mladih specijalista plastične kirurgije.
  • Dr. Rajković je prezentirala model za rangiranje prioriteta financiranja specijalizanata i mladih specijalista koji se bazira na stupnju specijalizacije, broju publikacija, prisustvu simpozijima, kongresima i tečajevima te workshopovima te sastancima specijalizanata i mladih specijalista, edukacijskim operacijama te dodatno bodovanje (doktorat,magisteriji,predavač,mentor mlađem specijalizantu...)
  • Predstavljena je i ideja o uvođenju edukacijskih operacija te se već planira prva edukacijska operacija - rekonstrukcija dojke LD režnjem na KB Dubrava.
  • Teme slijedećeg sastanka bile bi učlanjenje u IPRAS-TA; Plan i program te objektivizacija praktičnog dijela edukacije specijalizanata plastične kirurgije; Formiranje prioritetne liste specijalizanata i mladih specijalista za financiranje edukacije; Edukacijska operacija...
  • Volio bih za kraj naglasiti važnost prisutnosti što većeg broja specijalizanata i mladih specijalista na sastancima, a posebno starijih specijalista bez čije podrške ova sekcija teško može uspješno nastaviti provođenje proklamiranih ciljeva.

Srdačan pozdrav
Dr. Selmani, predsjednik sekcije specijalizanata i mladih specijalista HDPREK-a