#

Povijest i razvoj HDPREK-a

Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju (HDPREK) Hrvatskog liječničkog zbora je krovno nacionalno društvo plastičnih kirurga u Republici Hrvatskoj. Danas broji 50 redovitih članova, specijalista ili specijalizanata plastične kirurgije, 8 začasnih članova, 2 pridružena i 6 dopisnih članova. Ima četiri Sekcije (Sekcija za opekline, rane, kirurgiju šake i privatnu praksu) te Upravni odbor od 10. članova što se može vidjeti i na službenoj web stranici Društva (http://hdprek.hlz.hr).

Društvo je član ESPRAS-a (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), IPRAS-a (International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthtetic Surgery) i EBOPRAS-a (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)

HDPREK je 1997.godine utemeljio prof.dr.sc. Zdenko Stanec, dr.med., specijalist opći plastični kirurg. Godine 1995. dr. Z.Stanec prelazi iz Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku kirurgiju i kirurgiju dojke KBC Rebro, Zagreb za pročelnika odjela plastične kirurgije KB «Dubrava», Zagreb. Od samog začetka, nesebičnu stručnu i iskustvenu podršku razvoju HDPREK-a pruža naš istaknuti plastični kirurg prof.dr.sc. Neven Olivari, dr.med., tadašnji šef plastične kirurgije u Kohlnu. Prvotna ideja je bila okupljanje, u to vrijeme još uvijek malog broja, educiranih plastičnih kirurga u Republici Hrvatskoj, omasovljavanje struke, definiranje edukacije i uvjeta rada, promoviranje izvrsnosti i kompetentnosti plastične kirurgije kako u stručnim krugovima tako i populistički te zastupanje i zaštita strukovnih prava u Hrvatskom liječničkom zboru, Hrvatskoj liječničkoj komori i Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Glede samog nazivlja društva, poučeni iskustvom američkog društva plastičnih kirurga («American Society of Plastic Surgery - ASPS») koje je koristilo samo naziv "plastična kirurgija" kada su naknadno morali ulagati puno truda za pojašnjavanje kako se plastična kirurgija sastoji od rekonstrukcijskog ali i estetskog (kozmetičkog) dijela, što se i danas može vidjeti na njihovim web stranicama, odlučili su se za puni naziv "plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija". Koliko je to bila dobra ideja najbolje govori podatak da danas skoro sva nacionalna društva u Europi uključujući i krovno europsko društvo plastičnih kirurga nose pune nazive «Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery».

Registraciju u Hrvatskom liječnikom zboru pod brojem 88 obavio je iste godine dr. Ivan Švajger, a web stranicu Društva izradio je dr. Zlatko Vlajčić. Logo je izrađen od strane grafičkog studija na zahtjev dr. Z.Staneca. Odabrani logo je sadržavao crvenu loptu kao simbol savršenosti oblika i Aesculapovu zmiju kao simbol medicinske struke.

Osnivačka skupština HDPREK-a pod predsjedanjem dr. Marka Margaritonija, održana je 10. listopada 1997.g. u KB „Dubrava“. Prvi predsjednik Društva bio je njegov utemeljitelj dr. Z. Stanec, prvi tajnik dr. Ivo Džepina a rizničar dr. Rudolf Milanović. Izborna skupština Društva održavala se svake četiri godine, koliko traje i mandat predsjednika, pa je tako nakon reizbora dr. Z.Staneca za predsjednika HDPREK-a 2000. godine, na slijedećoj izbornoj skupštini 2004. godine izabran dr. Mario Zambelli koji je na istoj bio do 2008. godine. U slijedećem mandatu za predsjednika je izabran dr. Marko Margaritoni koji i danas obnaša tu dužnost.

Novoutemeljeno Društvo je 1997. godine preuzelo zadatak organiziranja prvog kongresa Društva u hotelu «Excelsior» u Dubrovniku od 19-23. rujna 1998. godine. To je bio prvi nacionalni kongres plastičnih kirurga u Republici Hrvatskoj. U početku se krenulo s idejom održavanja kongresa jednom godišnje da bi 2000. godine na Upravnom odboru na prijedlog prof.dr. Olivarija isto bilo promijenjeno na održavanje kongresa svake dvije godine, što je ostalo do danas. Od samog početka održavanja kongresi su se održavali kao nacionalni kongresi s međunarodnim sudjelovanjem dok je kongres u Cavtatu 2004. godine bio ujedno i ESPRAS pridruženi kongres prvi put na engleskom jeziku.

Kongresi su održavani redoslijedom:

Prvi kongres, Hotel Excelsior u Dubrovniku od 19-23. rujna 1998. godine, predsjednik organizacijskog odbora kongresa: prof. dr. Zdenko StanecDrugi kongres, Hotel Adriatic u Opatiji od 04-08. rujna 1999. godine, predsjednik organizacijskog odbora kongresa: dr. Mario ZambelliTreći kongres, Hotel Marjan u Splitu od 20-24. rujna 2000. godine, predsjednik organizacijskog odbora kongresa dr. Zdravko RojeČetvrti kongres, Hotel Regent Esplanade u Zagrebu od 25-28. rujna 2002. godine, predsjednik organizacijskog odbora kongresa dr. Ivo DžepinaPeti kongres, Hotel Croatia u Cavtatu od 15-20. listopada 2004. godine, predsjednik organizacijskog odbora kongresa prof. dr. Zdenko StanecŠesti kongres, Hotel Adriatic u Opatiji od 07-11. listopada 2006. godine, predsjednik organizacijskog odbora kongresa dr. Mario ZambelliSedmi kongres, Hotel Le Meridien Lav u Splitu od 01-05. listopada 2008. godine, predsjednik organizacijskog odbora kongresa dr. Zdravko RojeOsmi kongres, Hotel Palace u Dubrovniku od 06-10. listopada 2010. godine, predsjednik organizacijskog odbora kongresa dr. Marko Margaritoni

Upravni odbor je proglasio začasnim članovima HDPREK-a dr. Nevena Olivarija (Kohln), dr. Ivu Prpića (Zagreb), dr. Ivu Padovana (Zagreb) i dr. Malaček Jaroslava (Zagreb). Začasno članstvo HDPREK-a na kongresu u Splitu 2000. godine dobio je dr. Biemer Edgar (Munchen) i dr. Eder Egon (Kohln) a na kongresu u Opatiji 2006. godine i dr. Andrej Banić (Bern) i dr. Milomir Ninković (Innsbruck).

Svi redoviti članovi HDPREK-a postaju automatski i članovi ESPRAS-a, EBOPRAS-a i IPRAS-a i za sve redovite članove se plaća godišnja članarina u ovim europskim i svjetskim društvima plastičnih kirurga. Uz to valja napomenuti da su 5 naših članova i članovi Američkog društva plastičnih kirurga - ASPS (dr. Z.Stanec, dr. M. Zambelli, dr. Z. Roje, dr. R. Žic i dr. Z. Vlajčić), odnosno 6 članova su ujedno i članovi Međunarodnog društva estetskih plastičnih kirurga - ISAPS-a (dr. Z. Stanec, dr. S. Stanec, dr. Z. Roje, dr. R. Žic, dr. S. Budi i dr. Z. Vlajčić). Nacionalni predstavnik našeg Društva u IPRAS-u je dr. Z.Stanec a sadašnji generalni tajnik ESPRAS-a je naš član dr. R.Žic.

Sukladno popisu sudačke mreže za RH (www.sudacka-mreza.hr) 7 naših redovitih članova su stalni sudski vještaci Županijskih sudova u RH za područje plastične i rekonstrukcijske kirurgije (dr. D. Huljev, dr. D. Jurišić, dr. R. Milanović, dr. Z. Roje, dr. I. Utrobičić, dr. N. Vidas i dr. Z. Vlajčić). Naši članovi su također i mentori kandidatima za stalne sudske vještake iz područja plastične kirurgije imenovani od HLK-a a na prijedlog HDPREK-a.

Inicijalni osnivački Statut društva je dopunjen sukladno preporukama HLZ i izglasan kao Pravilnik HDPREK-a na Skupštini 18.10.2004. godine a potvrdio ga je glavni odbor HLZ-a. Dopunom su, između ostaloga, u čl. 7. Pravilnika definirani uvjeti članstva kako slijedi:

Članak 7.

Članstvo u Stručnom društvu može biti redovno, pridruženo, dopisno i začasno sukladno Pravilniku ESPRAS-a i ISPRAS-a (ranije navedeno), kojih je stručno društvo član, a uz suglasnost GO HLZ-a.

Redovnim članom (engl. regular member) stručnoga Društva može postati liječnik, član HLZ-a, uredno licenciran kao plastični kirurg u HLK-u ili specijalizant iz plastične kirurgije u Republici Hrvatskoj.

Pridruženi član (engl. associated memer) može biti plastični kirurg glave i vrata (uža specijalizacija maksilofacijalne kirurgije i otorinolaringologije) uredno licenciran u HLK-u.

Dopisni članovi (engl. corresponding member) mogu biti svi gore navedeni ako nemaju državljanstvo Republike Hrvatske pod uvjetom da su uredno licencirani u zemlji u kojoj obavljaju praksu uz preporuku dva člana HDPREK-a.

Začasnim članom (engl. honorary member) stručnog Društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelovanja društva.

Predsjednik, prvi dopredsjednik, te tajnik i rizničar Društva mogu biti samo redoviti članovi.

Redovne, pridružene i dopisne članove izabire Upravni odbor stručnog Društva, a začasne Skupština stručnoga Društva.

O izboru začasnih članova obavještava se Glavni odbor HLZ-a koji ih i potvrđuje.

U čl. 4. Pravilnika definiran je današnji izgled pečata Društva.

Službena web stranica HDPREK-a, izrađena je 1997. godine s privremenim host-serverom u KB»Dubrava» i adresom www.kbd.hr/hdprek za inačicu na hrvatskom jeziku i www.kbd.hr/cspras za inačicu na engleskom jeziku. Tek prije 4 godine HLZ je izradio uniformne domene i adrese svojih stručnih društava tako da je sadašnja službena web adresa http://hdprek.hlz.hr. Web stranice HDPREK-a se redovno ažuriraju u posljednjih 13 godina te donose popis i kontakte licenciranih plastičnih kirurga u RH, obavijesti o kongresima, tečajevima, znanstvenim skupovima i simpozijima u zemlji i inozemstvu, aktivnostima HDPREK-a i sl. Uključuje i zasebni dio «Samo za članove» zaštićen zaporkom koju imaju samo redoviti članovi. Članovi HDPREK-a imaju stalni popust od 10% za sve kongrese, tečajeve, simpozije i sl. u organizaciji ili pod pokroviteljstvom našeg Društva. Svi članovi Društva preko našeg stalnog linka s ESPRAS-ovim webom dobivaju redovito obavijesti o svim bitnim skupovima iz područja plastične kirurgije u cijelom svijetu.

Poslije kongresa u Cavtatu 2004. godine, Upravni odbor Društva je počeo raditi na četiri goruća problema vezana za struku: osiguranju od profesionalne odgovornosti plastičnih kirurga u RH, pitanju legalizacije i određivanja uvjeta za opću anesteziju u privatnim klinikama, izmjenama Pravilnika o oglašavanju HLK-a i odvajanje specijalizacije iz plastične kirurgije kao samostalne specijalizacije.

Glede osiguranja od profesionalne odgovornosti, prvobitno od strane HLK-a preporučeno Basler osiguranje liječnika, inicijalno dobro prihvaćeno i od strane naših članova, dovelo je do nezadovoljstva članova nakon nekoliko tužbi u kojima su zastupnici toga osiguranja odbacili mogućnost isplate odštetnih zahtjeva pacijenata jer su obavljali estetske zahvate. Ironija je bila tim veća što su predstavnici osiguravatelja prodavali navedeno osiguranje i našim članovima koji imaju privatne poliklinike za plastičnu kirurgiju i koji su radili gotovo isključivo zahvate iz područja estetske plastične kirurgije a ne rekonstrukcijske. Kao Društvo poslali smo upite svim osiguravateljima u RH glede ponude osiguranja od profesionalne odgovornosti koje bi uključivalo i estetske zahvate. Nakon prve pozitivne reakcije i ponuda iz Allianz osiguranja, Osiguranja Zagreb i Euroherca a nakon spoznaje da Croatia osiguranje d.d. nema takvu ponudu, svi su povukli svoje ponude koje su uključivale estetske zahvate. Kao razlog povlačenja ponuda su uglavnom navodili probleme s reosiguranjem takvih zahvat kod svojih inozemnih reosiguravatelja.

Upravni odbor HDPREK-a je stoga krenuo u dugotrajne pregovore s UO Croatia osiguranja d.d. uz pomoć gđe Slavice Bulatovic Smerdel o definiranju uvjeta i prava koji proistječu iz takvog osiguranja. Pri tome jsu konzultirane pravne službe MZSSRH i konačno mišljenje pravnice MZSSRH gđe Mie Popović je bilo da se radi o izuzetno dobrom i kvalitetnom modelu cehovskog osiguranja odgovornosti te je isto u konačnici prihvaćeno i preporučeno članovima. Ugovaratelj osiguranje je HDPREK. Radi se dakle o osiguranju od odgovornosti za privatne prakse licenciranih plastičnih kirurga pri obavljanju estetskih operacija s Croatia osiguranjem d.d. a nositelji osiguranja (osiguranici) biti će svaki licencirani plastični kirurg ponaosob. Osim ekonomske zaštite, posebitost ovoga osiguranja jest i u pravnoj zaštiti, što znači da Croatia osiguranje d.d. zajedno s nositeljima onemogućava pojavu neutemeljenih ili pretjeranih zahtjeva za naknadu štete, te nadoknađuje troškove postupka. U pokriću nisu odštetni zahtjevi nastali nezadovoljstvom pacijenata rezultatima plastične operacije. Osigurane su štete nastale u obavljanju privatne prakse licenciranog plastičnog kirurga pri postupanju i uvjetima rada osiguranika organiziranima sukladno aktualnim pravilnicima MZSSRH-a. Detaljni uvjeti i ponuda su postavljeni na web stranicu društva. Obzirom je HDPREK ugovaratelj osiguranja a nositelj svaki plastični kirurg po svojoj polici, time smo se zaštitili da ovakvo osiguranje mogu dobiti samo licencirani plastični kirurzi - članovi HDPREK-a. Slijedeći problem bio je pitanje legalizacije opće anestezije u privatnim poliklinikama što je inače negirao Pravilnik o minimalnim uvjetima MZSSRH propisujući za privatne poliklinike samo male zahvate u lokalnoj anesteziji. Već je neko vrijeme bilo poznato da se u većini privatnih poliklinika u RH, za plastičnu kirurgiju a i ostalih, obavljaju zahvati u općoj anesteziji na temelju registracije ambulante za anesteziologiju i reanimatologiju u kojoj je stalno zaposlen specijalist anesteziolog. Krenulo se, prije 3 godine, zajedno s predsjednicom povjerenstva za anesteziologiju i reanimatologiju MZSSRH, dr. K.Šakić i dr. J.Jelićem sa zahtjevom za izmjenu i dopunu Pravilnika o minimalnim uvjetima MZSSRH. Upravni odbor HDPREK-a je obavio brojne sastanke s navedenim Povjerenstvom. U načelu je prihvaćena opća anestezija u privatnim klinikama i izrađen je prijedlog strogo definiranih uvjeta za opću anesteziju u privatnim poliklinikama a uzimajući u obzir pozitivnu europsku legislativu iz te oblasti. Dogovoreno je da se te izmjene unesu u novi Pravilnik o minimalnim uvjetima što je u konačnici, nakon 3 godine i učinjeno.

S trećim problemom, izmjenama Pravilnika o oglašavanju HLK-a smo imali puno više učinka i pozitivne suradnje. Na zahtjev upućen UO HDPREK-a vrlo ažurno je reagirao predsjednik Povjerenstva HLK-a za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost dr. Egidio Ćepulić i u kratkom vremenskom roku smo imali donesene izmjene Pravilnika u kojima je decidirano navedeno da se liječnik specijalist može oglašavati samo onako kako mu stoji u licenci HLK-a. Mada se i danas u praksi često oglušuje o ovaj Pravilnik i u tisku i drugim sredstvima javnog informiranja oglašava nepostojećim titulama i specijalizacijama drugačijim od onih u licenci, ipak je sve više prijava Sudu časti HLK-a odnosno MZSSRH koje sada imaju sigurno uporište.

Četvrti zadatak je bio osamostaljivanje specijalizacije iz plastične kirurgije. Obzirom na već tada aktualno usuglašavanje Pravilnika o specijalističkom usavršavanju MZSSRH s europskom regulativom, izabrali smo našeg predstavnika dr. R. Žica za izradu prijedloga. Isti je završen prije 4 godine i u nekoliko navrata prezentiran. Isti podrazumijeva odvojenu specijalizaciju iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, uz 2 godine opće kirurgije i 4 godine plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije sukladno preporukama EBOPRAS-a i ESPRAS-a. Uključuje i rigorozan nadzor praktičnog dijela specijalizacije i precizan «log book» asistencija i obavljenih operacija po uzoru na regulativu iz engleskog sustava edukacije. Nakon 4 godine naše inicijative sada imamo novi Pravilnik o specijalističkom usavršavanju i odvojenu specijalizaciju iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije ali koja je ipak u konačnici 5 godina a ne kako je na početku predlagano od strane HDPREK-a 6 godina (2+4).

Dodatno treba napomenuti da je uz pozitivno mišljenje HDPREK-a o potrebi utemeljenja sveučilišnog edukativnog centra za područje plastične kirurgije, krajem 2007. godine ustrojena i prva samostalna Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područje plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije u KB «Dubrava», Zagreb, koja je ujedno i akreditirani edukacijski centar EBOPRAS-a. Time je omogućeno obavljanje i priznavanje dijela specijalizantskog staža iz plastične kirurgije specijalizantima plastične kirurgije iz EU-a.

Nakon kongresa u Splitu 2008. godine održane su osnivačke skupštine Sekcije za opekline, rane, kirurgiju šake, a prošle godine i Sekcije za privatnu praksu. Izabrani su predsjednici i ostali dužnosnici te doneseni pravilnici za svaku sekciju ponaosob. Svaka od pojedinih sekcija je zadužena za organiziranje jednodnevnih simpozija iz svojega područja u godini u kojoj se ne održava kongres HDPREK-a.

U konačnici, s ponosom možemo kazati i to da danas gotovo i ne postoji pitanje iz područja plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije za koje HLZ, HLK i MZSSRH ne zatraže prethodno mišljenje HDPREK-a što je svakako značajan napredak u priznavanju struke i samog HDPREK-a.

Tajnik HDPREK-a

Prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić, dr.med.

Specijalist opće i plastične kirurgije

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

KB »Dubrava», Zagreb

 

Inicijalno izvješće listopad 2010.godine

Dopunjeno rujan 2012. godine